Disseny portal web Euram Safor

www.euramsafor.eu

Client: Cercle Euram de la Safor.

Descripció del projecte: El disseny web d'Euramsafor.eu es tracta d'un portal creat per una xarxa empresarial d'àmbit comarcal vinculada a la defensa dels interessos econòmics i empresarials de l'Arc Mediterrani a través de l'Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa.
 
OPENCLOCK, desprès d'un estudi de les seues necessitats, va crear un portal web estructurat en quatre parts diferenciades (portada, què és el Cercle Euram, opinió i contacte), totes elles amb una estructura de pàgina formada per una capçalera amb el logotip, a continuació una segona franja en la que es reserva l'espai de continguts i, per últim, un peu de pàgina.
 
OPENCLOCK, junt el Cercle Euram de la Safor, van coincidir en la necessitat, degut als objectius de la xarxa empresarial, de la creació d'un espai d'opinió basat en la creació d'una comunitat i en la publicació periòdica d'articles baix la ferramenta Blogs de Liferay.
 
Tecnologia utilitzada: