Disseny portal web Museu Faller Gandia

www.museufaller.org

Client: Museu Faller Gandia (Gandia. València)

Descripció del projecte: El portal web per al Museu Faller Gandia està dissenyat per a una fàcil i intuïtiva visualització del Museu: actualitat, activitats i demés esdeveniments que ocorren, espais, tenda, etc.

Les diferents parts del portal web, representant els serveis i àrees del Museu, s'han representat seguint els diferents colors corporatius.
 
Tecnologia utilitzada: