La gestió documental suposa una part molt important de la gestió de les administracions públiques. Els documents administratius i de caràcter històric van acumulant-se en llocs físics als quals cal desplaçar-se fer la seua cerca i consulta generant-se amb el temps problemes d'espai i d'eficàcia en el tractament de la informació.

En OPENCLOK hem pensat en com resoldre aquest problema. Hem dissenyat un sistema de gestió documental basat en una de les plataformes més competents com és "Alfresco".

 

Amb ella, aprofitem la seua actual estructura d'index i l'exportem a la nova plataforma. Amb això, la documentació digitalitzada ja pot pujar-se al repositori segons els seus criteris arxivístics.

Passe el reconeixement de caràcters (OCR) als seus documents en format "pdf" i anote les metadades més rellevants del document a l'hora de la seua pujada. A partir d'eixe moment, la cerca de documents podrà fer-se no sols per la seua descripció, si no per qualsevol paraula que continga.

Atorgue diversos nivells de permisos als usuaris de la plataforma. Vosté decideix si opera com a intranet o és accessible via internet des de qualsevol lloc del món.

Admet qualsevol arxiu digital siga d'àudio, vídeo, imatge o text. Permet l'edició de fulls de càlcul i documents de text i genera una nova versió a cada modificació.

En OPENCLOCK formem el seu personal per a la gestió qualificada de la plataforma.