Per a donar compliment a tots aquestos requeriments, hi existeixen eines basades en Programari Lliure que faciliten la implantació d'aquestes tecnologies, alhora que permeten que totes les eines desenvolupades siguin realitzades usant codi obert i estàndards àmpliament difosos i reconeguts per l'industria (SOA, Portlets, AJAX, WSRP, etc ).

OPENCLOCK garanteix que totes les solucions i eines generades són propietat del client i poden trobar-se en els seus propis servidors.

Amb OPENCLOCK, la sostenibilitat del sistema no està condicionada a nosaltres. El client té el control.

OPENCLOCK està basat en estàndards oberts i permet la comunicació amb altres sistemes de forma fàcil i segura (liferay-facebook-twitter...).